Świetlica szkolna

Image

świetlica

 

 Regulamin świetlicy:

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na dojazd do szkoły, organizuje się świetlicę.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

 3. Zajęcia świetlicowe mogą być prowadzone przed obowiązkowymi zajęciami i po ich zakończeniu, w zależności od potrzeb i w ścisłej harmonii z dojazdem uczniów.

 4. Zajęcia świetlicowe organizuje nauczyciel – wychowawca wg opracowanego programu – planu zajęć.

 5. Nauczyciel – wychowawca odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów podlegających jego opiece, organizuje i planuje różne formy zajęć rekreacyjno – sportowych.

 6. Nauczyciel – wychowawca współpracuje z nauczycielami i wychowawcami swych podopiecznych oraz rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych.

 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z wszystkich urządzeń, gier i sprzętów będących w świetlicy.

 8. Korzystający mają obowiązek szanować wyżej wymienianą własność świetlicy.

 9. Wszyscy odwiedzający świetlicę mają dbać o czystość pomieszczeń.

 10. Uczniowie mają prawo do korzystania z fachowej pomocy wychowawców przy odrabianiu lekcji.

 11. Z zajęć można wychodzić tylko za zgodą wychowawcy.

 12. W czasie zajęć zachowujemy ciszę i spokój, wszystkie propozycje odnośnie imprez, zabaw każdy uczeń ma prawo przedstawić do wychowawcy.

 13. Uczniowie dojeżdżający do Gimnazjum obowiązani są: czekać w wyznaczonych miejscach i zachowywać się kulturalnie oraz wchodzić pojedynczo do autobusu i przestrzegać zasady bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się.

 14. Plan dowozu i przywozu opracowany jest przez Dyrektora Gimnazjum w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 15. Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do dbania o czystość w autobusach, nie niszczenia sprzętu i urządzeń.

 16. Świetlica nie odpowiada za wypadki uczniów spowodowane samowolnym opuszczeniem szkoły lub świetlicy.

 

Nie spóźnij się na lekcję :)

Dziennik elektroniczny

Advertisement

Z kalendarza

19 Jest  piątek
19 lipca 2019 r.
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Lutobor, Rufin, Wincenty,
Wodzisław

Do wakacji zostało jeszcze:  -392 dni.

Realizowane projekty

"Moja wymarzona ekopracownia 2015"

"Moja wymarzona ekopracownia 2015"

Bezpieczna szkoła

Advertisement